Skip to main content

 

     U cilju razgovora o predstojećim lokalnim izborima zamenik gradonačelnika Novog Sada Igor Crnobarac, zajedno sa članom Gradskog veća za upravu, propise i urbanizam Milovanom Amidžićem i pomoćnikom gradonačelnika Stankom Ljubičićem primio je u Gradskoj kući ambasadora Lamberta Zanijera, šefa Posmatračke misije Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava – ODIHR, i njegove saradnike.

 

Zamenik gradonačelnika se zahvalio ambasadoru Zanijeru na partnerskoj saradnji i naporima koje misija ODIHR-a ulaže u unapređenje kvaliteta izbornih procesa na svim nivoima, naglasivši da je Grad Novi Sad kao lokalna samouprava uvek bio spreman da implementira ODIHR preporuke, te da su efekti toga jasno vidljivi.

 

– Ukupan broj upisanih birača u delu Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Novog Sada je 339.223 birača, a Gradska izborna komisija Grada Novog Sada proglasila je 14 izbornih lista. Takođe, shodno poslednjim zakonskim rešenjima u oblasti evidencije birača, odnosno usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, bilo je neophodno izvršiti izmene u Jedinstvenom biračkom spisku, što je blagovremeno urađeno, uz instrukciju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prateći preporuke ODIHR-a, želeo bih da istaknem da je u Gradu Novom Sadu povećan broj biračkih mesta u odnosu na prošle izbore, tako da sada ima ukupno 222 biračka mesta. Pored toga, sprovedena je obavezna obuka članova lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora, kao i njihovih potencijalnih članova, uključujući i prošireni sastav ovih tela, a obuku je sprovodila Republička izborna komisija – istakao je Igor Crnobarac izrazivši nadu da će se uspešno partnerstvo sa ODIHR-om nastaviti i u budućnosti.

 

Ambasador Lamberto Zanijer se zahvalio predstavnicima Grada Novog Sada na dobrodošlici i objasnio prisutnima da će Misija procenjivati sprovođenje izbora u odnosu na usklađenost sa OEBS-ovim i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i usklađenost sa nacionalnim zakonodavstvom, a da se u iste neće mešati ili ih komentarisati. On je takođe objasnio da su sastanci sa predstavnicima vlasti, političkim partijama, predstavnicima civilnog društva, medija i međunarodne zajednice sastavni deo aktivnosti posmatranja izbora, a da će dan nakon izbora, na konferenciji za medije, Misija objaviti preliminarne nalaze i zaključke.

 

Vlada Republike Srbije pozvala je ODIHR da posmatra lokalne izbore u Srbiji koji će se održati 2. juna 2024. godine, a eksperti ove Misije proveravaće usklađenost izbornog procesa sa međunarodnim kriterijumima i standardima, kao i nacionalnim pravnim okvirom. Misiju ODIHR-a predvodi ambasador Lamberto Zanijer i čini je glavni tim od 11 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, 18 dugoročnih počevši od 8. maja, kao i 160 kratkoročnih posmatrača koji će biti raspoređeni širom zemlje i koji se pridružuju Misiji nekoliko dana pre dana izbora.

Leave a Reply