Skip to main content

 

 

   Određena je privremena izmena režima saobraćaja na Bulevaru Mihajla Pupina, Trgu neznanog junaka, Pionirskoj ulici, delu Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina, Ulici vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Ilije Vučetića, delu Ulice Sonje Marinković od Ulice Vojvode Mišića do Bulevara Mihajla Pupina, Ulice Jovana Boškovića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina i Varadinskom mostu u Novom Sadu, Trg vladike Nikolaja i Kamenički put u Petrovaradinu i ulicama Vojvode Putnika, Trg Zmaj Jove i deo Karađorđeve ulice u Sremskoj Kamenici zbog održavanja međunarodne biciklističke trke „GRAN FONDO NOVI SAD 2024″.

 

Za vreme trajanja manifaestacije izmena režima saobraćaja će se odvijati u nekoliko faza.

Faza 1- određuje se zabrana odvijanja saobraćaja na parkiralištima: na Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Modena do Pionirske ulice, na Trgu galerija, parkiralište u Ulici Dr. Laze Stanojevića i parkiralište u Ulici Žarka Zrenjanina ispred gimnazije u Novom Sadu. Izmena saobraćaja za parkiralište na Bulevaru Mihajla Pupina važi od 14. juna do 17. juna 2024. godine, a na parkiralištima na Trgu galerija, Ulici dr Laze Stanojevića i Ulici Žarka Zrenjanina ispred gimnazije u Novom Sadu važi od 15. juna do 16. juna 2024. godine

 

Faza 1A- određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja na Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Žarka Zrenjanina do Trga neznanog junaka, na Trgu neznanog junaka, u Pionirskoj ulici, na delu Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina i delu Ulice Žarka Zrenjanina, desna saobraćajna traka do Bulevara Mihajla Pupina u Novom Sadu. Izmena važi 15. juna 2024. godine.

 

Faza 2+2A- određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Ulici Žarka Zrenjanina od Ulice Miroslava Antića do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevaru Mihajla Pupina od Ulice Žarka Zrenjanina do Trga neznanog junaka, na Trgu neznanog junaka, u Pionirskoj ulici, na delu Ulice Jovana Đorđevića od Banovinskog prolaza do Bulevara Mihajla Pupina i Varadinskom mostu u Novom Sadu, Trgu vladike Nikolaja i Kamenički put u Petrovaradinu i ulicama Vojvode Putnika, Trg Zmaj Jove i delu Karađorđeve ulice u Sremskoj Kamenici.

 

Faza 2+2B- određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja na Bulevaru Mihajla Pupina, Trgu neznanog junaka, Vojvode Mišića, Stevana Branovačkog, Ilije Vučetića, delu ulice Sonje Marinković od ulice Vojvode Mišića do Bulevara Mihajla Pupina, Jovana Boškovića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina, ulici Jovana Đorđevića od Stevana Branovačkog do Bulevara Mihajla Pupina i Varadinskom mostu u Novom Sadu, Trgu vladike Nikolaja i Kamenički put u Petrovaradinu i ulicama Vojvode Putnika, Trg Zmaj Jove i delu Karađorđeve ulice u Sremskoj Kamenici.

 

Privremena izmena režima saobraćaja za ove ulice važi 16. juna 2024. godine, a Ulica Žarka Zrenjanina se vraća u normalan režim saobraćaja istog dana u 12.00 sati.

 

Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad” će privremeno izmeniti trase autobuskih linija, i to linije br 3, 6, 9, 9A, 60, 61, 62, 63, 64 i 69 menjaju trase u subotu 15. juna, a linije broj 1, 8, 3,6, 9 i 9A, 12, 60. 61, 62, 63,64, 68, 69,72, 73, 74 i 86 menjaju trase u nedelju 16. juna 2024. godine.

 

LINIJE BROJ 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84 neće saobraćati u vreme biciklističke trke, 16. juna od 9.30 časova do 13.30 časova

 

Faza 1A- važi 15. juna 2024. godine, dok faze 2+2A – važe 16. juna 2024. godine tako da linije koje saobraćaju kroz Sremsku Kamenicu će izmenjenim režimom ići do 13.30 časova, dok će za gradske linije i linije za Petrovaradin izmena trasa saobraćanja važiti ceo dan, 16. juna 2024. godine.

Leave a Reply