Skip to main content

 

 

   Grad Novi Sad obaveštava javnost da će se u skladu sa instrukcijom Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, broj: 07.21.3 broj: 861-14/24, dana 12. juna 2024. godine u 12.00 časova putem sistema za javno uzbunjivanje izvršiti emitovanje signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti), a u cilju preduzimanja adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje.

Leave a Reply