Skip to main content

JKP „Tržnica“ Novi Sad obaveštava javnost da će se
JAVNA LICITACIJA ZA DAVANJE U ZAKUP SLOBODNIH
POSLOVNIH PROSTORA NA PIJACAMA U NOVOM SADU
ODRŽATI U SREDU, 24. APRILA 2024. GODINE, SA POČETKOM
U 10.00 SATI, u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća
„Tržnica“ Novi Sad, Ulica Žike Popovića broj 4.
Sva obaveštenja u vezi sa raspisanim oglasom mogu se dobiti u
prostorijama JKP “Tržnica” Novi Sad, Ulica Žike Popovića 4,
u Službi za komercijalne poslove ili putem telefona 021/48-
08-518 svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati, kao i na oglasnim
tablama na svakoj od pijaca.
Više informacija o licitaciji možete pronaći na internet
prezentaciji preduzeća www.nstrznica.co.rs.

Leave a Reply