ROMANTIČNI FILMSKI MARADON U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI

ROMANTIČNI FILMSKI MARADON U MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI

U okviru “Festivala ljubavi” danas je na programu prava poslastica za ljubitelje sedme umetnosti, a program neće biti održan na Trgu slobode, već u Muzeju savremen umetnosti. U pitanju je „Romance Movie Marathon“ Čitaj više »

RAPRODAT MUZIČKI STEND AP U EĐŠEGU POVODOM “DANA ZALjUBLjENIH”

RAPRODAT MUZIČKI STEND AP U EĐŠEGU POVODOM “DANA ZALjUBLjENIH”

Povodom Dana zaljubljenih, muzički stendap performans prvaka Opere SNP-a tenora Aleksandra Saše Popovića i soprana Senke Nedeljković biće predstavljen u petak u 20 časova u Kulturnoj stanici „Eđšeg”, Antona Čehova 4. Posetioci Čitaj više »

VOĐENjE KROZ “ISTORIJU U SLIKAMA” U GALERIJI MATICE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI

VOĐENjE KROZ “ISTORIJU U SLIKAMA” U GALERIJI MATICE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI

Kustoska vođenja kroz stalnu postavku „Istorija u slikama“ Jelene Ognjanović i Stanislave Jovanović održaće se u subotu i nedelju, 15. i 16. februara u dva termina, od 13 I od 17 sati, Čitaj više »

KRENTE U VIRTUELNU 3D TURU PO PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

KRENTE U VIRTUELNU 3D TURU PO PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

Svi koji to žele, odsad će moći da upoznaju Petrovaradinsku tvrđavu i preko virtuelne 3D ture, iza koje stoji Exit fondacija. Virtuelna tura kroz tvrđavu upoznaje posetioce sa lepotama, istorijskim činjenicima, ali Čitaj više »

NA SRETENjE PORED ZEMlJE PROLAZI ASTEROID PREČNIKA NEŠTO MANjEG OD KILOMETAR

NA SRETENjE PORED ZEMlJE PROLAZI ASTEROID PREČNIKA NEŠTO MANjEG OD KILOMETAR

Svemirska stena koji bi trebalo da se približi našoj planeti 15. februara dugačka je oko jedan kilometar. Smatra se da asteroid ove veličine može da ubije milione u području udara i izazove Čitaj više »

 

KAKO DO MATERINSKOG DODATKE ZA TREĆE I ČETVRTO DETE ZA NEZAPOSLENE MAME

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete utvrđen je viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći porodici u kojoj je majka nezaposlena, a u kojoj se rodi treće ili četvrto dete. Odlukom je propisano da materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja je počev od 1. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete, pod sledećim uslovima:

 1. da je državljanka Republike Srbije,
 2. da u trenutku rođenja trećeg ili četvrtog deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
 3. da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
 4. da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno.

Materinski dodatak uplaćuje se majci na njen tekući račun, a dužina prava na njega određuje na osnovu statusa nezaposlenosti majke i ne može trajati duže od 24 meseca neprekidno. Zahtev za ostvarivanje ovog prava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života trećeg, odnosno, četvrtog deteta, opštinskoj, odnosno, gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva, izuzev za decu trećeg, odnosno, četvrtog reda rođenja, rođenu počevši od 1. jula 2018. godine, a zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, za koju će majke zahtev moći da podnesu najkasnije do 30. juna 2019. godine.

O pravu na materinski dodatak odlučuje gradska uprava, a po žalbama na prvostepena rešenja u drugom stepenu slučaj rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove demografije.

Pravilnikom je utvrđeno da se ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na materinski dodatak utvrđuje na osnovu sledećih dokaza:

 1. fotokopije lične karte majke (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana),
 2. uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku (ne starijeg od šest meseci),
 3. uverenja nadležnog organa MUP-a kojim se potvrđuje da majka ima mesto prebivališta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno do dana rođenja trećeg, odnosno, četvrtog deteta,
 4. izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu,
 5. uverenja nadležnog organa starateljstva o činjenici da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
 6. potvrde da se majka trećeg, odnosno, četvrtog deteta nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta, kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno,
 7. fotokopije validnog dokumenta o broju aktivnog tekućeg računa majke.

Podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u predmetu, prvostepeni organ pribavlja po službenoj dužnosti, osim ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Nominalni iznos materinskog dodatka za 2019. godinu u iznosu od 15.000 dinara mesečno. Zahtevi za ostvarivanje prava na materinski dodatak za treće ili četvrto dete, za nezaposlene majke koje imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, podnose se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, gde se preuzimaju i obrasci zahteva.