POČINjE NOVA SEZONA U SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU

POČINjE NOVA SEZONA U SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU

Stiže jesen, sezona godišnjih odmora je uglavnom gotova, a počinje nova pozorišna sezona. Što se SNP-a tiče, prva premijera u novoj 159. sezoni biće „Smederevo 1941“ prema tekstu i u režiji Ane Čitaj više »

DEFILE GRADOM I ROK SVIRKA POVODM ZAVRŠETKA MOTO SEZONE

DEFILE GRADOM I ROK SVIRKA POVODM ZAVRŠETKA MOTO SEZONE

Jesen dolazi, a sa njim odlazi još jedna moto sezona u Srbiji, a ona će u Novom Sadu zvanično biti zatvorena u subotu 21.septembra u 14 sati na Mišeluku, za kada je Čitaj više »

PODRŠKA SAMOHRANIM RODITELjIMA I NjIHOVOJ DECI

PODRŠKA SAMOHRANIM RODITELjIMA I NjIHOVOJ DECI

Fondacija „Deci na dar“ uz podršku Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu i Pokrajinskog sekretarijata za socijalu politiku, demografiju i ravnopravnost polova  organizuje besplatno savetovalište i pruža psihološku podršku samohranim roditeljima. Čitaj više »

BESPLATAN KURSEVI MATEMATIKE I PROGRAMIRANjA

BESPLATAN KURSEVI MATEMATIKE I PROGRAMIRANjA

Fondacija „Centar za mlade talente” organizuje besplatne kurseve matematike i programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije cele Srbije. Ove kurseve podržava i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a Čitaj više »

TRIBINA O BEZBEDNOSTI U EĐŠEGU – PREDAVAČ IGOR JURIĆ

TRIBINA O BEZBEDNOSTI U EĐŠEGU – PREDAVAČ IGOR JURIĆ

U kulturnoj stanici Eđšeg biće  održana tribina “Ukradena bezbednost”, a predavač je Igor Jurić, aktivista i borac za povećanje bezbednosti dece. Po profesiji ekonomista, koji je nakon lične tragedije život posvetio podizanju Čitaj više »

 

KAKO DO MATERINSKOG DODATKE ZA TREĆE I ČETVRTO DETE ZA NEZAPOSLENE MAME

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete utvrđen je viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći porodici u kojoj je majka nezaposlena, a u kojoj se rodi treće ili četvrto dete. Odlukom je propisano da materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja je počev od 1. jula 2018. godine rodila treće ili četvrto dete, pod sledećim uslovima:

 1. da je državljanka Republike Srbije,
 2. da u trenutku rođenja trećeg ili četvrtog deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
 3. da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
 4. da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno.

Materinski dodatak uplaćuje se majci na njen tekući račun, a dužina prava na njega određuje na osnovu statusa nezaposlenosti majke i ne može trajati duže od 24 meseca neprekidno. Zahtev za ostvarivanje ovog prava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života trećeg, odnosno, četvrtog deteta, opštinskoj, odnosno, gradskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva, izuzev za decu trećeg, odnosno, četvrtog reda rođenja, rođenu počevši od 1. jula 2018. godine, a zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, za koju će majke zahtev moći da podnesu najkasnije do 30. juna 2019. godine.

O pravu na materinski dodatak odlučuje gradska uprava, a po žalbama na prvostepena rešenja u drugom stepenu slučaj rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove demografije.

Pravilnikom je utvrđeno da se ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na materinski dodatak utvrđuje na osnovu sledećih dokaza:

 1. fotokopije lične karte majke (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana),
 2. uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku (ne starijeg od šest meseci),
 3. uverenja nadležnog organa MUP-a kojim se potvrđuje da majka ima mesto prebivališta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno do dana rođenja trećeg, odnosno, četvrtog deteta,
 4. izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu,
 5. uverenja nadležnog organa starateljstva o činjenici da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja,
 6. potvrde da se majka trećeg, odnosno, četvrtog deteta nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta, kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno,
 7. fotokopije validnog dokumenta o broju aktivnog tekućeg računa majke.

Podatke o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje u predmetu, prvostepeni organ pribavlja po službenoj dužnosti, osim ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Nominalni iznos materinskog dodatka za 2019. godinu u iznosu od 15.000 dinara mesečno. Zahtevi za ostvarivanje prava na materinski dodatak za treće ili četvrto dete, za nezaposlene majke koje imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, podnose se Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, gde se preuzimaju i obrasci zahteva.