RADNA EKOLOŠKA AKCIJA NA FRUŠKOJ GORI POVODOM SVETSKOG DANA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UREĐEMKE FRUŠKE GORE

Danas je svetski Dan zaštite životne sredine, a pojedine institucije će ga obeležiti zajedničkom radnom akcijom za prirodu. Konkretno,  više od sto radnika čisti’e i uređivati potoke i prirodna staništa u okviru Nacionalnog parka Fruška gora. Radiće se na lokalitetu Ležimir (Lišvarski potok, Rohalj baze, Sviloška ugljara – Ravne, Kecelja – Mandalina ćuprija, Crveni put, Sviloška ugljara – Ciganski logor, Mostar – Janok, Partizanski put – Manđeloške vikendice). U akciji učestvuju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, JP NP“Fruška gora“, NIS i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.