RODITELjI U ITALIJI MORALI DETETU DA PROMENE IME ZBOG PREZIMENA

BEBA

Sud u Italiji pozvao je roditelje četrnaestomesečnog dečaka Benita kako bi ih primorao da promene ime svog deteta. Dečak je dobio ime u čast svoga dede, koji se takođe zvao Benito. U Italiji je, naime, još uvek čest slučaj da se detetu ime da po dedi. Problem ovog malog Benita, međutim, nije ime, već prezime – Musolini. Tako se njegovo puno ime podudara sa imenom i prezimenom italijanskog fašističkog diktatora (1883 – 1945) iz perioda pre i za vreme Drugog svetskog rata. To je bilo previše za sud u Đenovi, koji je zbog toga pozvao roditelje kako bi ih zakonskim putem prinudio da promene ime svog deteta, piše dnevnik Gazeta di Parma. Dačakova porodica, međutim, nije ni u kakvim rodbinskim odnosima sa nekadašnjim fašističkim vođom Italije, poznatom po tituli „duče“ (it. vođa), koju je sam sebi nadenuo.