NA KONFERENCIJU „NEUTRALNO“ POZVANI AKTERI KULTURNE SCENE IZ CELOG REGIONA

neutral no

Fondacija „Novi Sad 2021“  biće domaćin konferencije „Neutralno“ na koju poziva sve zainteresovane aktere u kulturi i kreativnim industrijama iz regiona. Učešće na konferenciji je besplatno, a poziv važi za ceo region. Rok za prijave je 25 april. Ukupan broj učesnika konferencije, koji će biti odabrani selekcijom pristiglih prijava je 120.  Konferencija „Neutralno“ predstavlja prostor za dijalog koji će, 9. i 10. maja u Studiju „M“ , predstaviti različite prakse u Evropi i regionu o održivosti kulturnih prostora. Na konferenciji učestvuju menadžeri nekih od najuspešnijih kulturnih prostora iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kroz četiri panela i dve radionice učesnike će upoznati sa različitim pristupima i modelima u upravljanju i održivosti prostora za kulturu.