PRVI KORAK KA MOSTU BLIZANCU NA SENTANDREJSKOM PUTU JE NAPRAVLjEN

sentandrejski most

Uprava za građevinsko zemljište i investicije potpisala je ugovor o projektovanju novog mosta preko Kanala Dunav-Tisa-Dunav, „brata blizanca“ postojećeg Sentandrejskog mosta.  Ugovor je potpisan sa firmom „DB Inženjering“, a posao su dobili po ceni od 8,6 miliona dinara sa PDV-om. Oni sada imaju rok od 240 dana (osam meseci), da projektuju novi most, koji će vizuelno biti isti kao postojeći.  KAda se saberu svi rokovi vezani za projektovanje, a posle i za izbor itvođača radova, ne očekuje se da će most biti gotov pre 2020. godine. Cena izgradnje mosta procenjena je na oko 165 miliona dinara.