GRAĐANI ĆE SE IZJAŠNjAVATI O RADU „GRADSKE ČISTOĆE“

Ukoliko odbornici Skupštine grada u petak glasaju za novim izmene i dopune Odluke o održavanju čistoće u Novom Sadu, svi mi moći ćemo jednom godišnje da damo svoj sud o uslugama koje pruža Gradska čistoća. Još uvek se ne zna u kojoj će formi biti to izjašnjavanje, da li ćemo imati ponuđene odgovore (nešto ako anketa) ili ćemo svoja zapažanja poštom slati na adresu „Čistoće“. Kako gd da bude izjašnjavanje, „Gradska čistoća“ će  morati da ga objavi na svom sajtu. Ukoliko su rezultati izjašnjavanja korisnika takvi da većina korisnika nije zadovoljna pruženom komunalnom uslugom preduzeća, Gradska uprava preispituje rad preduzeća, sačinjava analizu sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka navedenih u izjašnjavanju korisnika i dostavlja je Gradskom veću. Gradsko veće, nakon razmatranja analize i predloženih mera donosi akt kojim nalaže preduzeću da otkloni nedostatke koji su navedeni u izjašnjavanju korisnika, u roku koji ne može da bude duži od 90 dana. Sama „Čistoća“ već ima na svom sajtu dve ankete koje svaki građanin može da popuni i oceni rad ovog preduzeća. Jedna anketa se odnosi na fizička, a druga na pravna lica. Šta mislite, da li bi ovo moglo da bude pravilo za sve gradske službe?