DANAS JE DAN ZAŠTITE PRIRODE. TIM POVODOM AKCIJA U DUNAVSKOM PARKU

Da li znate da se po prirodnim karakteristikama Srbija može nazvati „Evropa u malom“ – sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa – a najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja i trenutno ih ima 463, a čine 6,53 % teritorije Srbije. Inače, danas je Dan zaštite prirode, koji je ustanovljen Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine, kako bi se javnost podsetila na značaj očuvanja prirode Srbije. Tog dana, 11. aprila 1949. godine. prvi put je ustanovljen status jednog područja kao zaštićenog prirodnog dobra. U pitanju je spomenika prirode „Velika i Mala Ripaljka“ u opštini Soko banja. Današnji dan na poseban način obeležiće novosadsko „Gradsko zelenilo“ u Dunavskom parku, koji je spomenik prirode 2. kategorije. Na času u prirodi koji će biti održan u 11 sati, učenici OŠ „Đorđe Natošević“ će obići park sa biolozima, upoznati se sa njim, ali i čuti predavanje o značaju očuvanja čovekove okoline i reciklaže otpada. Za tu priliku će biti postavljene reciklažne korpe za otpatke – za PVC ambalažu, za organski i za ambalažni otpad (karton). Posle kratkog predaha i užine u parku, deca će sama imati priliku da razdvajaju otpad u korpe za reciklažu.