KAKO ALKOHOL UTIČE NA VAŠU SPOSOBNOST GOVORA NEKOG STRANOG JEZIKA?

Nećete verovati, ali posle čašice alkohola, ljudi govore strane jezike tečnije.  Ovo su pokazali rezultati istraživanja koje su sproveli britanski i holandski naučnici. Ocenjeno je i da su ispitanici govorili tečnije strani jezik, iako sami nisu to smatrali. U istraživanju je učestvovalo 50 osoba kojima je nemački maternji jezik, studenti sa Univerziteta u Mastrihtu, u Holandiji u blizini granice sa Nemačkom. Svi ispitanici naveli su da makar ponekad piju alkohol i da su nedavno položili ispit iz poznavanja holandskog jezika. Svaki ispitanik je upitan da obavi razgovor u trajanju od dva minuta sa sagovornikom na holandskom jeziku. Pre tog razgovora, polovina ispitanika popila je vodu, a druga polovina alkoholno piće. Količna pića bila je određena prema težini ispitanika, pa je muškarac od 70 kilograma u proseku dobio da popije kriglu piva. Razgovori su snimani, a ocenjivali su ih ljudi kojima je maternji jezik holandski i koji nisu znali koji ispitanici su konzumirali alkohol, a koji ne. Ispitanici su zamoljeni i da sami ocene svoj “nastup”, na osnovu utiska o tome koliko tečno su govorili. Neočekivano, alkohol nije imao uticaja na samoocenjivanje ispitanika, odnosno oni učesnici istraživanja koji su konzumirali alkohol nisu bili ništa više zadovoljni načinom na koji su govorili od onih koji su pili samo vodu. Njih, međutim, ocenjivači koji su preslušavali snimke razgovora jesu ocenili bolje. Oni su procenili da su ljudi iz “alkoholne” grupe govorili tečnije i imali bolji izgovor od onih iz grupe koja je pila samo vodu. Ocene za gramatiku i obim rečnika bile su slične. Naučnici su istakli i da su količine alkohola koje su ispitanici popili bile niske i da bi veća količina alkohola možda imala drugačiji efekat, jer, kako su naveli, previše alkohola može proizvesti upravo suprotan uticaj na govor.