AUTOMOBILI U EU ĆE SAMI POZIVATI HITNE SLUŽBE POSLE TEŽIH SAOBRAĆAJNIH NESREĆA

Novo vreme, nove tehnologije, nove mere bezbednosti. Svi novi automobili prodati u Evropskoj uniji od pre dva dana moraju da imaju ugrađen specijalni sistem koji automatski poziva broj hitne službe, u slučaju ozbiljnije saobraćajne nesreće. Naime, kada biste doživeli saobraćajnu nesreću, ukoliko biste ostali bez svesti, morali biste da čekate da neko pozove pomoć, rizikujući da čekate veoma dugo, posebno u seoskim područjima. Vreme čekanja će sada biti kraće jer će automobili automatski pozivati hitne službe zahvaljujući senzorima smeštenim u vazdušnim jastucima. Svi novi modeli vozila moraće da budu opremljeni tom tehnologijom. Predlog o uvođenju tog sistema izazvao je negodovanje aktivista za zaštitu ličnih podataka, koji su strahovali od zloupotrebe tehnologije, snimanja razgovora ili praćenja kretanja. Oni smatraju da ovaj sistem otvara put privatnim službama da koriste podatke koje šalje vozilo i može da navede vlasti da koriste sistem da prate vozače. Zbog toga predlažu da je potrebno da dobiju pristanak svakog vlasnika vozila da koristi sistem. Zanimljivo je da ta mogućnost nije predviđena evropskim zakonom. EP je, suočen s tim argumentima, dao garancije da sistem “treba da bude napravljen tako da nikakva razmena ličnih podataka ne bude moguća“. Informacije koje se preuzimaju biće „minimalne“, a uključivaće lokaciju nesreće, tip vozila i gorivo koje je korišćeno. Hitne službe takođe će znati da li je poziv upućen automatski ili ručno.