SMANjIO SAM SEBI PLATU DA BI IZJEDNAČIO PRIMANjA SA ŽENAMA

direktr izidžeta

Novom izvršnom direktoru britanske avio-kompanije Izidžet plata će biti smanjena kako bi bila ista kao plata njegove prethodnice. U sklopu borbe protiv nejednakosti između zarada muškaraca i žena, plata novog direktora Izidžeta će biti smanjena sa 740.000 funti (1,04 miliona dolara) na 706.000 funti, koliko je iznosila plata njegove prethodnice. Zanimljivo je da je platu smanjio sam sebi jer je kako kaže  posvećen tome da i žene i muškarci imaju jednake plate i mogućnosti.