RADIONICE O RAZVOJU PUBLIKE DANAS I SUTRA U ISTORIJSKOM ARHIVU

PUBLIKA U FOKUSU, vizual

U okviru programa „Publika u fokusu“, Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ danas i sutra u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada organizuje radionicu razvoja publike. Krenulo se od činjenice  da kulturne institucije igraju presudnu ulogu u približavanju kulturnog nasleđa i savremenog kulturnog stvaralaštva široj publici, te je zaključeno da treba podsticati jačanje kapaciteta javnih ustanova kulture Grada Novog Sada i pružiti finansijsku podršku projektima razvoja publike. Program ima za cilj da osnaži i podrži institucije kulture u u njihovom kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika, potreba i kompetencija građana Novog Sada. Dvodnevni trening predavanja i radionica vode Goran Tomka, istraživač i predavač na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Višnja Kisić, doktor nauka muzeologije i upravljanja kulturnim nasleđem, generalna sekretarka Evropa Nostre za Srbiju i predavač pri UNESKO Katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta Umetnosti u Beogradu.