REKONSTRUKCIJA ZELENILA NA BULEVARU KRALJA PETRA PRVOG

gradsko-zelenilo

Radnici „Gradskog zelenila“ sinoć su započeli realizaciju projekta
rekonstrukcije zelenila na Bulevaru Kralja Petra Prvog – od Bulevara
oslobođenja do Rumenačke ulice. Radovi na obnovi zelenila u razdelnoj traci
obavljaju se noću, kako se ne bi usporavao saobraćaj tokom dana. Projektom je
predviđena obnova travnjaka na 3000 m2 u razdelnoj traci i na obe strane bulevara, kao i sadnja 84 stabla od kojih su najviše zastupljene lipe, crvenolisne šljive, sofore i kedar.

Bulevar Kralja Petra Prvog biće bogatiji i za 1600 sadnica ukrasnog šiblja, među kojima je najzastupljeniji hibiskus,
kao i za 13 metara žive ograde.

Rok za završetak radova je 15. decembar, a projekat finansira Gradska
uprava za zaštitu životne sredine.

Izvor: RTI FM