PUBLIKA U FOKUSU INSTITUCIJA KULTURE

ns_2021_cyr

Mesec decembar donosi promene u pristupu publici kada je reč o institucijama kulture, realizacijom projekta Fondacije Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture – Publika u fokusu institucija kulture

(u beedbook-u pod nazivom: “Izvan zone komfora“).

 

Projekat ima za cilj da osnaži ustanove kulture u Novom Sadu, razmenom znanja, iskustava i primera dobre prakse sa ekspertima iz oblasti kulturnog menadžmenta. Svrha napora koji se u tom pravcu čine ogleda se u podizanju kadrovskih potencijala usmerenih ka angažovanju i razvoju publike, kreativnom pristupu projektnom planiranju, kao i uključenju u realizaciju programa Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021.

 

Prvi događaj u okivru ovih projektnih aktivnosti u organizaciji Galerije matice srpske jeste Konferencija “Open museum“ od 4.-6.12. Na konferenciji će prvi dan biti posvećen otvaranju muzeja ka osobama sa invaliditetom i prezentovanju iskustava inostranih stručnjaka na ovom polju, uz specijalizovanu izložbu za slepe i slabovide. Na drugom danu konferencije eksperti iz Velike Britanije i Umetničko-istorijskog muzeja iz Beča predstaviće inovacije u primeni novih tehnologija u muzejima. Tom prilikom biće predstavljeni i rezultati projekta Galerije matice srpske “Doživi umetnost koju je podržao UNESCO.

 

Nakon toga, 18.12. sledi događaj u Muzeju Vojvodine, koji realizuje Muzejsko društvo Vojvodine i Sekcija muzejskih pedagoga uz podršku Fondacije Point i u saradnji sa Fondacijom Novi Sad 2021 EPK, pod nazivom “Muzej i edukacija: Saradnja muzeja i obrazovnih institucija“ i ukazuje na značaj, mogućnosti, prepreke, probleme i primere dobre prakse u saradnji kulturnog i obrazovnog sektora.

 

Pored pomenutih aktivnosti, u organizaciji Fondacije Novi Sad 2021 EPK, 20. i 21. 12. održaće se radionica namenjena rukovodiocima i zaposlenima u ustanovama kulture, na temu razvoja nove i stare publike u prostorijama Istorijskog arhiva Grada Novog Sada. Eksperti iz oblasti menadžmenta u kulturi, angažovani na realizaciji projekata evropskih prestonica kulture, razmeniće sa polaznicima znanja, inovativne pristupe i primere dobre prakse, te zajedno razvijati konkretne predloge projekata koje pripremaju ustanove kulture za nastupajuću godinu.

 

Izgradnja kapaciteta institucija i aktera u kulturi jedan je od zadataka projekta Evropska prestonica kulture na kom će se iz godine u godinu sve više raditi. Kako bi repozicionirali Novi Sad na kulturnoj mapi Evrope, ovaj zadatak pored ulaganja u infrastrukturu, podrazumeva promene i inovacije u načinu rada i razvoja projekata, te privlačenja publike, svih kulturnih aktera.

Izvor: RTI FM