MUŠKI MOZAK „SEBIČAN“, A ŽENSKI „VELIKODUŠAN“

fmuski i zenski mozak

Nekima će se dopasti, a nekima baš i neće. Istraživanje univerziteta iz Ciriha pokazalo je da muški mozak nagrađuje sebično ponašanje, a ženski velikodušnost. U nizu bihevioralnih eksperimenata koji su često uključivali odluke o tome da li će s nekim podeliti novac, naučnici su ispitivali koji se delovi mozga aktiviraju kada se donose nesebične, a koji kada se donose sebične odluke. U grupi od 56 muškaraca i žena otkrili su da centar mozga za nagradu, koji upravlja dopaminom za „ispravno“ ponašanje, mnogo snažnije reaguje kod žena koje donose „prosocijalne“ odluke, nego kod muškaraca. S druge strane, deo mozga je mnogo jače reagovao na sebično ponašanje kod muškaraca nego kod žena. Drugim rečima, žene se nagrađuju zbog ljubaznosti i velikodušnosti, a muškarci zbog toga što su neljubazni i drski. Ipak, istraživač ističe da je malo verovatno da su razlike između muškog i ženskog mozga postojale inherentno i da su verovatno posledica ukorenjenih društvenih stavova.