TOPLANA RADI U PETROVARADINU. IZMENjEN SAOBRAĆAJ

TOPLANA-LOGO

JKP „Novosadska toplana“ danas počinje sa radovima na vrelovodu u bloku ulica Preradovićeva, Podunavskog odreda, Fruškogorskog odreda i Franje Štefanovića u Petrovaradinu. Zbog toga će privremeno biti zabranjen saobraćaj u bloku ulica Preradovićeva, Podunavskog odreda, Fruškogorskog odreda i Franje Štefanovića u Petrovaradinu. Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana.