ZA KREATIVNO RAZMIŠLjANjE NA POSLU SLUŠAJTE VESELU KLASIKU

slusanje-muzike

Slušanje vesele muzike za vreme rada može da podstakne kreativnost i rešavanje problema, pokazalo je najnovije istraživanje.  Klasična muzika koja se odlikuje pozitivnom energijom poput dela Antonija Vivaldija, ima najveće izglede da podstakne kreativno razmišljanje, zaključili su naučnici. U okviru istraživanja koje su sproveli Ferguson i Simone Riter iz univerziteta Radboud u Nijmegenu, 155 studenata Radbouda slušalo je klasičnu muziku dok je obavljalo kreativne poslove. Ispitanici su bili podeljeni u pet grupa od kojih je svaka slušala jedno od četiri muzička dela ili su u tišini radili postavljene zadatke. Muzika je odabrana u zavisnosti od procene kako utiče na raspoloženje i koliko je podsticajna. Naučnici su utvrdili da raspoloženje ispitanika pre testa nije uticalo na njihovu kreativnost u rešavanju postavljenih zadataka. Nije imalo uticaja ni koliko im se sviđala muzika ili koliko im je bila poznata. Istraživanje je pokazalo da vrsta muzike nije uticala na kvalitet rešavanja testa kreativnosti u poređenju s tihim uslovima rada, uz izuzetak vesele muzike. Vesela muzika uticala je u pozitivnom smislu na divergentno mišljenje. U slučaju konvergentnog mišljenja nije imala nikakvoga uticaja.