POTVRĐENO PET TAČAKA RAZVOJA YOUTH CREATIVE POLIS-a

Gradonačelnik Miloš Vučević potvrdio je pet tačaka razvoja budućeg Kreativnog prostora za mlade, koji će se nalaziti na mestu  Kineske četvrti i time je i definitivno odlučeno da se sačuva arhitektonsko i industrijsko nasleđe bivšeg industrijskog kompleksa što isključuje bilo kakvu mogućnost izgradnje stanova i tržnih centara u Kineskoj četvrti, odnosno korišćenje ovog prostora u sportsko-rekreativne i magacinske svrhe. Postignuta je saglasnost da se krene u realizaciju i razvoj Youth creative polis-a u kojem će biti smeštene sve delatnosti definisane u Akcionom planu primene kulturnih i kreativnih industrija, kao i sve uslužne delatnosti, uključujući i uslužne zanate, koje ovim planom nisu definisane, ali koje doprinose i učestvuju u kulturno-umetničkoj i kreativnoj produkciji.

Očekuje se osnivanje Saveta za razvoj Youth creative polis-a koji će Radnoj grupi za infrastrukturu i kapitalna ulaganja pomoći u daljem definisanju kriterijuma, obaveza i odgovornosti svih aktera u omladinsko-kreativnom distriktu, kao i modele za njihovu ekonomsku održivost.  Odluci gradonačelnika prethodila su tri meseca učestalih istraživanja, anketa, fokus-grupa i javnih rasprava stručne, ali i najšire javnosti o razvoju Youth creative polis-a, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u pripremi grada za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine i Evropsku prestonicu kulture 2021. godine.