NAJLENjI EVROPLjANI SU:

Istraživanje koje je sprovela kompanija Ladbrouks pokazalo je da čak 78 odsto Bugara nikada ne vežba. S druge strane, najaktivniji su Šveđani, među kojima izbegava vežbanje samo devet odsto ljudi. U anketi je učestvovalo 1.000 ljudi iz 28 evropskih zemalja, a rezultati su sledeći:

Bugarska 78%

Malta 75%

Portugalija 64%

Rumunija 60%

Italija 60%

Grčka 59%

Kipar 54%

Poljska 52%

Litvanija 46%

Španija 44%

Mađarska 44%

Francuska 42%

Slovačka 41%

Letonija 39%

Estonija 36%

Velika Britanija 35%

Češka 35%

Irska 34%

Belgija 31%

Hrvatska 29%

Holandija 29%

Nemačka 29%

Luksemburg 29%

Austrija 27%

Slovenija 22%

Finska 15%

Danska 14%

Švedska 9%