MUŠKARCI VIŠE NE ŽELE SEKS …. NA PRVOM SASTANKU

muškarac neće seks na prvom sastanku

Muškarci nisu više ti koji očajnički žele da devojku odvuku u krevet nakon samo jednog izlaska. Istraživanje je pokazalo da ženama više odgovara seks nakon prvog sastanka nego muškarcima, koji sa druge strane takve žene ne smatraju za privlačne. 50 odsto ispitanih muškaraca izjavilo je da se „ohlade“ ukoliko žena želi seks odmah nakon prvog sastanka, dok taj isti odnos ima svega 39 odsto žena. Rezultati su takođe pokazali da ono što najviše smeta i muškarcima i ženama jeste kada osoba dođe na sastanak neuredna ili kada se osobe koje dođu na sastanak naslepo sebe ne opišu tačno. Iako ovo implicira da oba pola puno pažnje poklanjaju fizičkom izgledu, svega 4 odsto ispitanih smatra da je izgled ključna stvar.