PUTOVANjE KROZ VREME JE MOGUĆE?

vreme

Neko veruje da je kosmos nastao velikim praskom, a život na zemlji evolucijom. Drugi veruju u božija dela. Treći misle da je zemlja šuplja lopta, a četvti uporno tvrde da nas vekovima lažu da je zemlja okrugla i da je u stvari ravna ploča, ali ne objašnjavaju zašto bi nas neko oko toga lagao. Ima i onih koji veruju da je putovanje kroz vreme moguće. Jedan od njih je Ben Tipet, matematičar i fizičar sa Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji. On kaže da je putovanje kroz vreme moguće. Čak misli i da ima dokaz pošto je napravio novi model koji potvrđuje ovu teoriju. Ben kaže da grešimo i da ne bi trebalo vršiti klasičnu podelu prostora u tri dimenzije, sa vremenom kao zasebnom dimenzijom. Umesto toga, sve četiri dimenzije trebalo bi zamisliti simultano, u jedinstvenom prostorno-vremenskom kontinuumu i ističe da je moguće putovati nazad kroz vreme zahvaljujući brzinama većim od brzine svetlosti. Ipak, uprkos tome što je postojanje ovakvog modela matematički moguće, Tipet ističe da je pitanje da li će čovečanstvo ikada moći da sagradi mašinu zasnovanu na njemu.